iona
university of Cambridge
domů  mapa stránek

 

Jazykový servis pro firmy

Úvod / Jazykový servis pro firmy

Firemní výuka
Audity a poradenství
Jazykové víkendové pobyty s cílenou výukou

 

Firemní a individuální jazyková výuka


Podnikové jazykové kurzy jsou zásadně nabízeny a organizovány individuálně, dle potřeb a požadavků zákazníka.
Kurzy zpravidla probíhají v prostorách zákazníka, pokud z jakýchkoliv důvodů toto nevyhovuje, mohou být kurzy realizovány v učebnách školy.
Kurzy je možné zahájit kdykoliv během roku; nevztahují se na ně obvyklé školní prázdniny v letních měsících, jarní prázdniny, apod.
Škála možností je velmi široká, nabízíme individuální i skupinovou výuku, všechny pokročilosti - od naprostých začátečníků, přes tzv. "falešné začátečníky", střední úrovně až k nejvyšším pokročilostem.

Studenti jsou během výuky pravidelně testováni, informace o jejich pokrocích ve výuce jsou pravidelně poskytovány jejich zaměstnavateli. Cílem je, aby tyto kurzy byly maximálně efektivní a účelné.
Součástí administrace těchto kurzů je vedení docházky a její předávání objednateli.
 
Odlišným případem jsou kurzy pro top management; při organizaci těchto kurzů respektujeme nutnou flexibilitu v době a délky trvání kurzů, zaměření a obsahu kurzu, atd., samozřejmě v rámci možností daných rozvrhem a kapacitními možnostmi školy. Tyto kurzy jsou téměř vždy pořádány stylem one-to-one a zajišťovány našimi zkušenými lektory (senior teachers).
Výše kurzovného závisí na časové náročnosti kurzu, specializaci kurzu, celkovém počtu hodin, dostupnosti místa konání kurzu atd.
 Pro firemní jazykovou výuku aplikujeme následující osvědčený postup:

  1. Úvodní konzultace na základě požadavků zákazníka
  2. Vstupní test znalostí všech pracovníků zadavatele, kterých by se výuka týkala (je zahrnut v ceně výuky) a který zahrnuje:  ověření gramatických znalostí, interview s ředitelem studií, písemný projev, příp. poslechovou část (na přání zadavatele)
  3. Návrh rozřazení zaměstnanců zadavatele do jednotlivých skupin na základě výsledků vstupního testu.
  4. V návaznosti na zařazení pracovníků do skupin a schválení zadavatelem jsou vypracovány obsahové náplně kurzů (v souladu s požadavky zadavatele) i personální obsazení lektory. Tyto plány výuky zahrnují jak vlastní obsah kurzů, učebnice, dílčí cíle, tak i například rozhodnutí, na jaké mezinárodní zkoušky a v kterém termínu budou studenti v kurzech připravováni.
  5. Průběh výuky a znalosti studentů jsou v průběhu výuky průběžně ověřovány dílčími testy z probrané látky. Zpravidla v pololetí a na konci výuky (školního roku) jsou potom psány jazykové testy většího rozsahu. Je také možné ověřovat znalosti studentů v průběhu roku podle mezinárodních měřítek (Cambridge - testy KET, PET, FCE, CAE). Jazyková škola IONA centrum má pro tyto účely k dispozici sady těchto testů, které byly v minulosti oficiálními cambridgeskými zkouškami.
  6. Vedení administrativy - pro každý jednotlivý kurz (skupinu) je veden samostatný registr zahrnující seznam studentů ve skupině, přehled docházky, záznam o probraném učivu v jednotlivých hodinách, výkaz odučených hodin potvrzovaný každou lekci účastníky kurzu, apod.


Jazykový audit a poradenství


Výsledky jazykového auditu poskytují informace o dosažené jazykové úrovni ve vztahu k mezinárodním stupnicím jako např. CEF (Central European Framework ), UCLES (University of Cambridge Local Examination Syndicate a IELTS (International English Language Testing System).
Na základě těchto výsledků je možno srovnávat jazykové znalosti zaměstnanců různých mezinárodních poboček nebo např. posoudit, na jaké mezinárodní zkoušky by bylo možné zaměstnance nasměrovat.
Výsledky jazykového auditu mohou sloužit jako vstupní srovnávací informace k dalšímu vzdělávání zaměstnanců.
Výstupem jazykového auditu je komplexní zpráva, ve které jsou jak shrnuty výsledky jednotlivých studentů, tak i doporučení pro jejich další jazykové vzdělávání – cíle, zaměření, atd.
Pokud by na jazykový audit dále navazovala výuka poskytovaná naší školou, je možné po předběžné dohodě ve výsledné zprávě navíc navrhnout optimální rozložení studentů do jednotlivých skupin, stanovit zaměření a cíle těchto skupin (např. obecná nebo obchodní angličtina/němčina, příprava na mezinárodní zkoušky, speciální zaměření – pro práci, pro marketing, pro právníky, atd.), navrhnout výukové materiály, případně i personální obsazení lektory, ...

Jazykové víkendové pobyty s intenzivní cílenou výukou

  

Organizujeme víkendové pobyty s intenzivní výukou dle cíleného programu na míru. Dle počtu zúčastněných zaměstnanců vytvoříme malé skupiny na základě zaměření výuky a jejich úrovně. Výuka zpravidla probíhá o víkendu od pátečního do nedělního odpoledne. V pátek studenti absolvují 4 hodin didaktického studia, poté do pozdějších večerních hodin praktickou výuku formou workshopů. Podobně je tomu i sobotu a v neděli, kdy didaktická výuka pokrývá 8 hodin v sobotu a 4 hodin v neděli. Pozůstalý čas s výjimkou přestávek na obědy, večeře a přestávky na občerstvení je rozdělen do bloků praktických workshopů.
Výuku zajišťují naši nejzkušenější lektoři, obzvláště se specializací na obchodní angličtinu, a rodilí mluvčí. Po dobu celého pobytu se hovoří pouze anglicky. Na závěr kurzu zpracováváme komplexní hodnocení jednotlivých studentů, jejich reprezentovanou úroveň, přednosti a oblasti pro zlepšení, také z pohledu stavu před kurzem a po jeho absolvování. Tento způsob výuky se nám osvědčil u skupin, které mají jasnou představu o konečném výsledku takového soustředění. Tedy konkrétní cíl. Mnohým studentům se podaří prolomit komunikační bariéru, tedy stav, kdy sami rozumí, nicméně vyjadřování názorů a myšlenek pokulhává.
Celé přípravě programu samozřejmě předchází důkladné poznání potřeb, očekávání a možností studentů. Program lze poté aplikovat co možná nejefektivněji.
Pobyty zajišťujeme komplexně, tedy včetně zajištění výukových prostor, ubytování a stravování dle Vámi zvoleného standardu.

Pro bližší informace k těmto kurzům volejte prosím 774 605 399, nebo pište na e-mail: management@iona.cz

zpět nahoru tisk
Rychlý kontakt
kontaktujte nás
Smetanova 5, Český Těšín
737 01 (2. patro nad KB)

tel.: +420 774 605 399, +420 774 515 814
email: iona@iona.cz

Povinný údaj Povinný údaj

Povinný údaj Povinný údaj

Povinný údaj Povinný údaj
Kontrolní kód
Povinný údaj Povinný údaj
Úvod    O nás    Aktuality    Reference    Kontakty    
Všechna práva vyhrazena iona 2011, Vyrobilo Eline.cz