iona
university of Cambridge
domů  mapa stránek

 

Jazykové kurzy pro veřejnost

Úvod / Kurzy / Příprava na novou státní maturitu

Příprava na novou státní maturitu

Kód: matur
Popis: Kurz je zaměřen na rozvíjení dovedností potřebných k úspěšnému složení všech částí nové maturity z anglického jazyka.  Osvojíte si nejen gramatiku a slovní zásobu, ale také nezbytné techniky a strategie pro jednotlivé části nové maturity. Náplní kurzu budou všechny 3 části maturity: didaktický test, ústní zkouška a písemná práce.


ČTENÍ
 • Studenti si procvičí  „skenování textu“ a schopnost pochopit jeho hlavní myšlenku; porozumět popisu událostí, jednoduchým návodům, předpisům, atd.;
 • umět vyhledat v textu konkrétní informaci;
 • naučit se odhadnout význam neznámého slova z kontextu.
 • Jazyková kompetence: studenti si procvičí gramatiku ze střední školy a pečlivě vybrané cvičení jim pomohou se systematizací svých znalostí gramatiky.


POSLECH
studenti si budou procvičovat schopnost pochopit hlavní myšlenku nebo záměr/ názor mluvčího

 
Ústní zkouška
 • Studenti se zaměří na následující oblasti klíčové pro úspěšné složení ústní zkoušky:
 • schopnost pohotově a správně reagovat na kladené otázky;
 • schopnost samostatného projevu na dané téma;
 • interakce – tj. umět zahájit, udržet či ukončit konverzaci;
 • umět argumentovat a být schopen vyjádřit a obhájit svůj názor a přijmout názor druhých, umět druhé vyzvat k tomu, aby vyjádřili svůj názor, atd.
 • Jazyk pro popis a porovnávání obrázků.

 
Písemná práce
 • příprava na obě části testu,
 • procvičení struktury (layout) jednotlivých typů (dopis, email, zpráva, popis, vzkaz, návod, článek) a také jazykové prostředky typické pro tyto útvary.
 • schopnost písemnou formou např. vyjádřit své myšlenky, osobní pocity;  porovnat různé alternativy; shrnout či využít předložené informace; popsat zážitek, cestu, obavy; vyžádat si informace, atd.
 • procvičí se také užití jazykových prostředků při psaní, např. pro vyjádření posloupnosti a hierarchii svých argumentů/ názorů, jazyk pro srovnání výhod a nevýhod, pro shrnutí, atd.
 • důraz se bude také klást na rozlišení formálního a neformálního jazyka a adekvátnost jejich použití v závislosti na požadovaném textu.
Termín konání: 22.9. – 25.4
Hodinová dotace: 2 VH týdně
Cena za kurz: 4.190 Kč
Sleva pro stávající klienty:
Objednávka
zpět nahoru tisk
Rychlý kontakt
kontaktujte nás
Smetanova 5, Český Těšín
737 01 (2. patro nad KB)

tel.: +420 774 605 399, +420 774 515 814
email: iona@iona.cz

Povinný údaj Povinný údaj

Povinný údaj Povinný údaj

Povinný údaj Povinný údaj
Kontrolní kód
Povinný údaj Povinný údaj
Úvod    O nás    Aktuality    Reference    Kontakty    
Všechna práva vyhrazena iona 2011, Vyrobilo Eline.cz